Skapad .

skovde-15Voice To Me är Sveriges klart största leverantör av röstinläsningar för digitala läromedel.
Vi har de senaste 3 åren ljudsatt mer än 500 böcker åt bland annat: Natur & Kultur, Digilär och Studentlitteratur.
Att läsa in läromedelsböcker har gett fantastiska resultat. Barn och ungdomar som tidigare brottades med att hänga med under lektionerna på grund av att deras läshastighet eller läsuppfattning halkat efter, har nu samma möjlighet som alla andra att hänga med under och efter lektionerna.
Vi är både glada och stolta över att få förmånen att vara med och hjälpa våra barn och ungdomar till en bättre utbildning.

Vill veta mer om hur den digitala läromedelsreformen fungerar kan du besöka förlagens respektive hemsidor. Det går också bra att testa deras produkter här:

Studentlitteratur
Natur & Kultur
Digilär

Voice To Me läser in och producerar all typ av information. Behöver du tex. hjälp med att få en bok, tidskrift, tidning, eller ett magasin inläst? kontakta oss