Skapad .

Vi utsätts i allt högre grad av störande biljud i vår omgivning.
Ringade telefoner, plingande hissar, surrande fläktar och tutande bilar tillhör idag vår vardag. Våra öron har lärt sig att dessa ljud inte utgör någon fara för oss.. Detta fenomen har gjort att brandmyndigheter fått en hård nöt att knäcka. Det visar sig nämligen att i takt med den ökande mängden miljö och bakgrundsljud, tar vi allt mindre notis om de ljud som skall larma oss vid fara.

Undersökningar visar dessutom att vi människor vill ha detbekräftat att något verkligen har hänt innan vi vidtar någon åtgärd.

Tester har gjorts i köpcentrum där man utlöste larm med siréner. Endast ett fåtal människor gick mot nödutgångarna.. Man uppfattade larmet men var inte säker på varför de tjöt eller vad man skulle göra. Man fick inget besked, ingen bekräftelse, om vad som hänt.

För att råda bot på detta problem har man sedan en tagit fram en ny produkt på marknaden. – Talande Brandlarm och talande utrymningslarm.

Förutom en larmsignal hörs även ett inspelat meddelande som berättar vad som hänt och vad personerna i lokalen skall göra.

Responsen blir nu helt annorlunda..

Voice To Me producerar intalade meddelanden på en stor mängd språk till producenter och installatörer över hela världen.

Önskar Ni få ett meddelande inspelat till ert larmsystem? Kontakta oss så berättar vi gärna mer..