Skapad .

Ett korrekt voice-over-manus samt en stil och uttalsguide är avgörande för ett effektivt och framgångsrikt voice-over-projekt. Du måste tydligt ange vad du vill att rösten ska spela in; när rösten behöver säga vad och viktigast av allt – hur du vill att det ska sägas. Du bör se det som din fullständiga instruktionsguide till rösten– inte bara texten.

Från våra nästan 20 år i branschen har vi lärt oss vad man bör och inte får göra. Vi vet exakt vilken information som behövs för att leverera en voice-over så som du föreställde dig den och dessutom se till att det blir rätt vid första tagningen.

För att ge dig ett försprång på ditt voiceover projekt har vi därför sammanställt denna 5-stegsguide som tar dig igenom grunderna.

Steg #1 – Vet vad du vill

Vi kan ge dig vilken typ av voice-over du vill. Frågan är – vilken röst behöver du? Du kan ta reda på detta genom att överväga det avsedda budskapet i förhållande till din publik . Vilken typ av person tror du skulle vara bäst att kommunicera ditt budskap till de personer du vill nå?

Tänk nu på vilken typ av röst denna ”talesperson” har. Är det en pålitlig företagsröst som pratar i medeltempo eller en glad barnslig tjej som talar snabbt? Du kan hitta inspiration i våra voice-over-demos eller kanske på youtube?

Slutligen, skriv så många detaljerade krav för stilen och känslan av voice-over som du kan . Om du har hört en röst som du gillar kan du också välja att skicka oss en referens eller ljudfil, så tar vi reda på stilen och känslorna.

När du är klar har du vad vi kallar en stilguide . Den är ett jättebra verktyg när man skriver manuset, då det gör att man kan föreställa sig vad den här personen skulle säga för att förmedla budskapet och därigenom skapa samstämmighet mellan vad som sägs och vem som säger det.

Steg #2 – Skriv manuset i talskrift.

De ord och meningskonstruktioner som fungerar bra i skrift kanske inte är optimala när de talas och vice versa . Kom ihåg att skriva korta meningar och använda radbrytningar och skiljetecken för att skapa pauser som låter naturliga när de läses upp.

Kontrollera sedan din text och gå igenom ord som kan vara svåra för rösttalangen att uttala. Företags-, produkt- och ortsnamn samt siffror och symboler är klassiska exempel på ord som är självklara för dig men som kan vara svåra för en utomstående att uttala rätt. Titta på din text med ”obekanta” ögon och gör en lista över alla ord och symboler som behöver förklaras . Slutligen kan du göra antingen en skriftlig fonetisk guide eller skicka en ljudfil till oss med hur man uttalar dessa ord och symboler. Du kan till exempel enkelt läsa in orden i din telefon.

Steg #3 – Kontrollera tiden

Vissa projekt har en gräns för längden på inläsningen , och ofta behöver inläsningen vara synkroniserad i förhållande till en video, presentation, e-learning-program eller liknande. Det är avgörande att du ser till att varje tidskod är korrekt, eftersom ett misstag kan, och ofta kommer att resultera i en dominoeffekt där varje efterföljande fil hamnar i osynk. Det enda sättet att rätta till detta är att göra en ny inläsning.

Steg #4 – Få feedback från tredje part

Låt en opartisk person läsa ditt manus och instruera honom eller henne att leta efter stavnings- och grammatiska fel samt ord som de skulle tvivla på hur de ska uttala. Även de bästa av oss gör misstag och det är välkänt att människor tenderar att få ett allvarligt fall av ”felblindhet” när de korrekturläser sitt eget material.

Steg #5 – Gör en enkel layout

Stycken och kolumner

Manuset ska vara tydligt uppdelat i stycken och kolumner. En tumregel är:

  • En kolumn för rösttexten
  • En kolumn för filnamn
  • En kolumn för tidskoder
  • En kolumn för vägbeskrivningar och kommentarer till rösten

Textformatering

  • Använd ett teckensnitt som är lätt att läsa och håll fast vid ett teckensnitt genom hela rösttexten. Ex. Calibri eller Times New Roman.
  • Skriv i en teckenstorlek som fungerar både på skärm och i tryck . Inte för liten och inte för stor. Storlek 12 i MS Word är en bra standard.
  • Håll dig till svart text på vit bakgrund . Färger kan förvirra och skapa tvivel om vad som är själva rösttexten.
  • Använd inte caps lock . Det är svårt att läsa en text helt med versaler, och det kan tolkas som att rösten skall ropa.
  • Använd bara fetstil, kursiv och understrukna ord, om du förklarar syftet .
  • Se till att interna kommentarer och spårade ändringar tas bort i det slutliga voice-over-manuset.

När du har gått igenom dessa 5 enkla steg har du allt du behöver för att starta ditt voice-over-projekt på rätt sätt. Har du ändå fårgor till oss på Voice To Me? Kontakta oss här.