Skapad .

Har du tänkt på att du möts av olika röstinspelningar dagligen? Till exempel när du besöker sjukhus, matbutiker eller åker med kollektivtrafiken. Kanalerna är många och det är flera målgrupper som kommunikatörer inom den offentliga sektorn ska nå. Hur ser du som jobbar med kommunikation till att din målgrupp följer restriktioner eller får rätt information?

Röstinspelning – lämnar plats åt viktiga budskap

Du ska se upp för dörrarna och avståndet mellan dörrar och plattform; du ska hålla avstånd och tänka på din medmänniska; ditt samtal står i kö eller ditt nummer blir utropat; du hänvisas till en annan perrong eller avdelning. Röstinspelningarna som når dig genom meddelanden och budskap är många. Visst är det häftigt när du förstår alla budskap. Men har du tänkt på det omfattande arbetet som ligger bakom alla budskap? Du hör nämligen oftast bara det du själv förstår, likaså din målgrupp. Informationsmeddelanden som läses upp på ett språk du inte förstår selekteras nämligen omedvetet bort i informationsflödet.

 

Den tunga vikten av personlig röstinspelning

När du jobbar inom den offentliga sektorn är det viktigt för såväl säkerhet som ordningen att alla kan förstå samt ta till sig relevanta budskap. Så som hänvisning och samhällsinformation. Ibland kan det till och med handla om liv eller död; till exempel när ett brandlarm går och rösten talar om hur du ska utrymma lokalen. Då är det otroligt viktigt att alla förstår hur de ska agera och hur de ska ta sig till en trygg plats. Ju mindre du som mottagare tänker på själva rösten ju bättre, för då når budskapet fram – glasklart.

 

Har du rätt språkresurser för en autentisk röstinspelning?

I den offentliga sektorn jobbar du ofta, om inte alltid, flerspråkigt. Då vill det till att du internt sitter på stora språkresurser. Men det är det faktiskt inte så många verksamheter som gör. Även om du jobbar på en mångkulturell arbetsplats där du dagligen berikas med flerspråkiga kollegor så är det inte säkert att de är bäst lämpade för röstinspelningsjobbet. Eftersom det tar tid att hitta rätta personerna internt, tar tid att skapa manus så att budskapet når fram samt att det tar tid att spela in och sjösätta sina budskap till specifika kanaler är det viktigt att slutprodukten blir av högsta kvalitet. Det är ett arbete som kan bli både roligare och enklare om du tar hjälp. Hemligheten bakom alla offentliga meddelanden är att det är röster och översättare bakom budskapet som tas in av en extern part. Avsändarna har helt enkelt gjort en röstinspelning och översatt sina budskap till olika språk som sen kan användas brett för olika kanaler.

 

Extern hjälp med röstinspelning

De som gör översättningar är experter på röstinspelning – precis som vi på Voice to me. Vi som jobbar med röstinspelning till matbutiker, telefonväxlar eller till kollektivtrafiken ser till att alla budskap läses in och spelas upp på modersmål för att språket ska bli så autentiskt som möjligt. Det är nämligen otroligt viktigt för att du som åhörare ska ta in hänvisningen, varningen eller informationen ska reagera.

 

Behöver du hjälp med röstinspelning?