Svenska röster

Behöver du en voice over röst som pratar svenska?

Omkring 9.8 miljoner människor pratar svenska, de flesta utav dessa bor i Sverige men det är även ett välkänt språk i Finland. Med en mängd olika dialekter har vi ett stort urval av röster som har valts ut för att leverera högkvalitativa voice-overs för ditt projekt. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt röst för att förmedla ditt budskap.

Nedan kan du lyssna till ett några exempel på röster svenska röster som finns i vår stora röstbank:

Visa alla våra röster keyboard_arrow_down

Fakta om det svenska språket

Svenska talas framför allt i Sverige, men också i Finland där knappt 300 000 personer har svenska som sitt förstaspråk. Svenska talas också, som förstaspråk eller som ett arvspråk, av ett fåtal talare i USA och Estland. I Sverige och runt om i världen studerar människor också svenska.