Skapad .

Vill du nå utanför Sveriges gränser? Då är det dags att börja översätta….

När du vill lokalisera (göra en språkkopia) en film, e-learning, ljudbok mm. finns det flera saker som du bör tänka på:

  1. Översättning: Det första steget i lokalisering av en film är att översätta dialogen till målspråket. Det är viktigt att översättningen är korrekt och naturlig, och att det tar hänsyn till kulturella skillnader.
  2. Röstskådespelare: Om filmen har talad dialog, behöver du hitta lämpliga röstskådespelare för att dubba eller lägga till rösterna på målspråket. Du bör välja röstskådespelare som har bra röstkontroll och är kunniga i målspråket.
  3. Textning: Om filmen inte dubbas, utan istället textas på målspråket, måste du se till att textningen är korrekt och tydlig. Du bör också ta hänsyn till läsbarhet och textens position på skärmen.
  4. Kulturella skillnader: När du lokalisera en film, är det viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader mellan originalspråket och målspråket. Till exempel kan skämt och referenser behöva anpassas för att passa den nya kulturen.
  5. Tekniska aspekter: Slutligen, när du lokalisera en film, bör du också tänka på tekniska aspekter som ljudkvalitet och bildkvalitet, för att se till att filmen fungerar bra på målspråkets marknad.

Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer, kan du skapa en väl lokaliserad film som tilltalar målgruppen på det nya språket och i den nya kulturen.

Vi på Voice To Me har över 15 års erfarenhet av lokalisering och jobbar bara med professionella transkriberare, översättare, röster och ljudproducenter.

Det enda du behöver göra är att skicka över ditt material till oss, luta dig tillbaka och se hur din verksamhet över en natt växer från den svenska marknaden ut i världen..