Skapad .

Traditionellt har det varit en tidskrävande process att spela in voice overs.

Först och främst behövde lokala inspelningsstudios och lämpliga röster hittas.

Sedan behövde studiotillgängligheten anpassas för att passa rösternas, kundens och studions schema.

Alla inblandade kunde ägna en hel dag bara för att sy ihop tidsbokning och logistik.

Förutom att det var en tidskrävande process blev kostnaderna höga och kvaliteten blev lidande.

För att inte tala om utmaningen att hitta inhemska röster på flera språk att spela in i en fysisk studio, i en vald stad.

Fördelar med att spela in i en studio?

• Kunder kan ge regi och kreativ feedback direkt samt hjälpa till med uttal av knepiga ord.

• Mix av ljud samt leverans kan ske samma dag.

Nackdelarna?

• Dyra studiohyror som vanligtvis debiteras per timme.

• Restiderna är både tidskrävande och dyra.

• Svårt att hitta duktiga röster på olika språk som kan tala utan dialekt, vilket är nödvändigt vid globala projekt.

Tekniken har gått framåt

… Detsamma gäller för voice over-branschen.

Nya möjligheter har dykt upp.

Med röster som använder sig av fjärrinspelning (hemstudio) kan vi:


1. Centralisera och kvalitetssäkra ljudinspelningen med utrustning och kvalitetskrav.

2. Centralisera redigering med ett team av ljudtekniker som leverera ljudet inom timmar efter att inspelningen skett.

3. Se till att varje projekt läses in av kvalitetssäkrade röster som har det valda språket som modersmål, utan dialekt.

4. Använd livesessioner online för att ge kreativ feedback och regi – eller gratis inläsningsprover för godkännande i förväg!

5. Tillhandahålla en snabb inläsning och hålla deadlines, allt till ett rimligt pris.

På det här sättet kan en voice over spelas in lokalt, vilket säkrar inhemska, lokala röster och en global projekträckvidd. allt till lägre kostnad och kortare tid.

Men, hur gör vi det?

Voice To Me går våra tröster igenom en omfattande ansökningsprocess där vi försäkrar oss om deras förmåga att uppfylla våra utrustnings- och kvalitetskrav. Rösterna bygger och sätter upp sin studio enligt de specifikationer vi ger dem. De levererar sina ljudinspelningar till vårt ordersystem och fungerar som en förlängning av vårt team.

Tack vare dagens teknik är det inte längre ett problem att ge regi och feedback till våra röster i realtid eftersom våra projektledare, kunder och röster kan träffas online för en livesession.