De flesta röster i vårt röstarkiv bor i det land vars språk de talar. Därför är det generellt sett inte möjligt att få dem till din studio. Vi erbjuder dock live-sessioner via telefon, Skype, Source Connect och ISDN, vilket är ett väldigt effektivt sätt att snabbt få ett fullgott resultat.

Posted in: Beställning