Skapad .

Nästa gång du lyssnar på ett radioprogram med en känd radioprofil, tänk då på vad denna person skapar för tankar eller minnen hos dig. En återkommande och känd röst betyder mer för oss än vad vi tror. Då förstår du nog hur viktigt det är att välja rätt röst till din reklam eller radioprogram.
Att använda samma röst i ett program eller i olika reklamer skapar en trygghet och man som lyssnare vet lite vad man får och skapar en slags igenkänning för reklamen eller radioprogrammet. Det får också lyssnaren att skapa en egen bild och uppfattning om hur både radioprataren ser ut och är som person, om man inte vet vem det är som är radiopratare såklart. Utöver detta så speglar självklart rösten budskapet i ämnet eller reklamen.

När man pratar om en radioröst och vad den ska förmedla (beroende på vad det är för reklam) tycker vi att den ska kombinera kunskap, trovärdighet, skapa rätt känsla och få lyssnaren att agera. Har du till exempel något som du vill sälja och vill att lyssnaren ska genomföra ett köp efter att ha lyssnat på reklamen? Lägg då stor vikt vid just trovärdigheten i rösten, rätt röst som avspeglar det du säljer och information om hur man går tillväga för att köpa din produkt eller tjänst.

Självklart är innehållet i din reklam eller i ditt program viktigt, men i det stora hela så har rösten en väldigt stor betydelse. För att göra detta lite mer konkret så har vi gjort en liten övning för dig nedan.


Övning

  • Lyssna på fem olika inspelade röster HÄR. Välj ”röstålder” längst till höger i rullistan och lyssna på den översta rösten i varje kategori. (Medelålders, tonåring, barn, gammal och ung)
  • Tänk dig att du ska få lyssnaren att skänka pengar till en hjälporganisation för barn.
  • Vilken genre och vilken röst hade du valt?

Klicka här för att lyssna på våra röster eller kontakta oss direkt på info@vocietome.com