Välj språk / Choose language
Ring oss nu! :: +46 36-770 15 40 ::
Europas ledande röstförmedling med 1200+ röster på mer än 70 språk.
Leverans inom 24 timmar, fria demos och kvalitetsgaranti!

Anmälningsformulär

* Obligatoriska uppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

*

*

*

*

*

*

*

Skriv gärna in Skype och Source Connect-adress i fälten. Vi använder dessa kanaler för att på ett enkelt sätt kommunicera, ställa korta frågor och eventuellt ge live-regi.

PERSONLIGA UPPGIFTER

Kön


Vilket år är du född?

Vilka språk talar du flytande?

Lista upp till 3 dialekter du behärskar.

ERFARENHET

Hur många års erfarenhet har du av voiceover?
Ange referenser på kunder du jobbat för. Max 3 st.

Skicka gärna med ett CV.


LEVERANS

Hur snabbt kan du leverera?

Har du tillgång till studio?
ÖVRIGT

Skriv gärna information du tror kan vara till nytta för oss när vi förmedlar din röst till kunder. T.ex. om du kan ta live-regi över Skype, behärskar något ljudredigeringssystem eller dylikt.

LJUDFILER

Ladda upp din inspelade demo här (WAV-format, mono, 16bit, 44.1kHz). Om du inte har spelat in någon demo än hittar du hur man gör i instruktionerna.

*

Om du har ljudfiler som en showreel eller en där du exempelvis talar med dialekt, kan du ladda upp dem här. Ljudfilerna bör vara max 60 sekunder och får inte vara större än 100MB. Kom ihåg att du bör ha tillstånd från din arbetsgivare för att få lägga ut ljudet som arbetsprov. Max 3 st.
Vänta!

Skickar din ansökan.